Adresa: Okružná 118, 97901 Rimavská Sobota

Funkcia Meno Telefón Fax E-mail
Riaditeľ okresného riaditeľstva pplk. Ing. Marek Laššák +421 (047) 563 1374 +421 (047) 563 1363 riaditel.rs@minv.sk marek.lassak.rs@minv.sk
Sekretariát, podateľňa Elena Slovenčáková +421 (047) 563 1326 +421 (047) 563 1363 sekretariat.rs@minv.sk elena.slovenciakova@minv.sk
Vedúci oddelenia prevádzkovo technického pplk. Ing. Marian Bradňan +421 (047) 563 1303 +421 (047) 563 1363 marian.bradnan@minv.sk
Vedúci oddelenia požiarnej prevencie pplk. Ing. Víťazoslav Bódi +421 (047) 563 1193 +421 (047) 563 1363 vitazoslav.bodi@minv.sk
Zisťovateľ príčin vzniku požiaru mjr. Vladimír Šelemba +421 (047) 563 1326 +421 (047) 563 1363 zistovatel.rs@minv.sk vladimir.selemba@minv.sk
VTŠ ppl služby npor.Ing. Vladimír Šándor +421 (047) 563 1303 +421 (047) 563 1363 vladimir.sandor@minv.sk
VTŠ strojnej a spojovacej služby
npor. Ing. Ivan Ľaudis
+421 (047) 563 1303 +421 (047) 563 1363
ivan.laudis@minv.sk
Ohlasovňa požiarov
+421 (047) 563 1303 +421 (047) 563 1193 operacne.rs@minv.sk
zavrieť okno